رهبر معظم انقلاب بیان داشتند: مقاومت، این روزها با توطئه‌ ای دست به گریبان است و هنگام تلاش دوست‌نمایانی است که میکوشند مقاومت و انتفاضه‌ی مردم فلسطین را از راه خود منحرف سازند.