گروه جامعه: مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه فرمایش به سرشناس و نهی از منکر با صدور بخش نامه قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن ندارد، گفت: مدارس درصدد هستند با فرهنگ‌سازی و باورپذیر کردن دانش‌آموزان به تبیین این فریضه الهی بپردازند.