مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه از هفته آینده مقدمات شناسایی واحدهای مسکن مهر به بانک‌های عامل برای دریافت وام ۴۰ میلیونی آغاز می‌شود، گفت: از ۷۵۰۰ مسکن مهر فاقد درخواست کننده تاکنون برای خرید ۱۵۰۰ یکتا نام نویسی شده است.