بجنورد- سرپرست گردانیدن همه امور عشایر خراسان شمالی گفت: سالانه ۱۰ هزار مترمربع صنایع‌دستی بدست عشایر استان فرآوری می‌ شود.