نمایشگاه عکس میراث خوزستان دربرگیرنده آثاری از یک هنرمند عکاس و نقاش اهوازی در مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 گشایش یافت.