تبریز - رئیس همه دادگستری آذربایجان شرقی از صدور پیمان مجرمیت برای پزشک تبریزی خبر داد.