رئیس دانشگاه پیام‌نور گفت: بر بنیاد رتبه‌بندی چهره گرفته، دانشگاه پیام‌نور کیفی‌ترین دانشگاه کشور شناسایی شد.