مدافع تیم فوتبال استقلال گفت: اگر روزی یکی از استقلالی‌ها بیاید برزیل، کاری می‌کنم کتک بخورد.