ورامین-در حالی که تنها یک هفته تا پایان فصل جاری لیگ برتر تکواندو باقی مانده است، تیم شهرداری ورامین بخت کمی برای تکرار سرنویس قهرمانی دارد.