تهران - مدیر همه روابط همگانی آموزش و پرورش استان تهران با اشاره به حاکم شدن جوی پایدار در استان تهران و کاهش حجم برف در معابر همگانی استان از تکاپو عادی مدارس خبر داد.