24 آنلاین نوشت:حسن روحانی در کتاب خاطراتش که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد، یادبود تغییر نامش از «فریدون» به «روحانی» را کالبدشناسی می‌کند.