ایلنا نوشت: تهیه‌کنندگان فیلم‌فارسی مخالف جدی تکاپو برخی کارگردان‌ها بودند؛ از دسته سهراب شهیدثالث، عباس کیارستمی و پرویز کیمیاوی.