مراجعه به آمار باژگاه ایران در یکسال تازه پس از اجرایی شدن برجام، نشان می‌دهد در میان انبوه کالاهای مصرفی، بیش از ۱۰ میلیارد تومان نوشابه به کشور وارد شده است.