داروی گیاهی«ملیتروپیک» که برای نخستین بار در گیتی بدست محققان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی فرآوری شده با حضور وزیر بهداشت رونمایی می شود.