وزیر پدافند روسیه با تأکید بر تسلیح معارضان بدست کشورهای بیگانه اعلام کرد که عملیات روسیه در سوریه، زنجیره انقلاب‌ های رنگی در خاورمیانه و آفریقا را قطع کرد.