زنجان-مدیر همه انتخابات استانداری زنگان گفت: تاکنون دو هزار و ۲۱۶ نفر در انتخابات شوراهای شهر و روستاهای استان زنگان نام نویسی کردند.