بوشهر - فرماندار جم گفت: سه هزار متر چهارگوش به زیرساخت‌های سلامت جم اضافه می‌شود.