خبرگزاری شبستان:فرماندار پیشین تهران از ستاد نام نویسی داوطلبان شورای اسلامی تهران، ری ، تجریش در فرمانداری تهران بازدید کرد.