رئیس کمیسیون آبادانی مجلس گفت: تاکنون شکایتی از تاکسی‌های اینترنتی به مجلس ارائه نشده است.