خبرگزاری آریا- مدیر پروژه و سرمایه‌گذار خانه صادقی اردبیل گفت: هتل رستوران خانه تاریخی صادقی اردبیل با حضور دستیار رئیس جمهور گشایش می‌شود.