یک کارشناس مسائل خاورمیانه با توجه به سفر وزیر امور خارجه عربستان به عراق گفت: شدنی است هدف سفر الجبیر به بغداد دور کردن عراق از ایران باشد.