بهنوش بختیاری جزو هنگام دسته بازیگرانی است که نخستین بار با بازی در تلویزیون شناخته شده و در ادامه هم با هستی شهرت و معروفیتش، همچنان حضورش را در تلویزیون حفظ کرده و به این رسانه پرمخاطب وفادار مانده است.