مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام سیاست اصلی بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها را بر پایه تعامل دانست و گفت: بسیج فراجناحی است؛ بنابراین با هیچ تشکلی در تقابل نخواهد بود.