به گزارش ایرنا، حمید برزن ای بعدازظهر دوشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین با اشاره به راه اندازی سامانه جامع مدیریت انبارها و مراکز نگهداری کالا، افزود: این طرح با هدف پروانه دارکردن تکاپو های اقتصادی فاقد پروانه، رصد ریزبین جریان گردش کالا و پیشگیری از صدور بارنامه های غیرواقعی و صوری و دسترسی به میزان آمار و موجودی کالا در انبارها اجرا می شود. برزن ای اظهارکرد: برای مدیریت جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا نیازمند ایجاد یک بانک اطلاعاتی هستیم که باید از راه همکاری دستگاه های مسئول و عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا آنرا راه اندازی کنیم. وی اظهارکرد: در راستای اجرای این طرح، از سال آینده با هدف پیشگیری از قاچاق، صدور بارنامه برای خودروهای حمل کالا از راه یک سامانه ویژه انجام خواهد گرفت. این مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با اجرای چنین طرح هایی تلاش داریم تا مبارزه با قاچاق کالا را از رویکرد بازرسی به سیستمی تغییر بدهیم. دستیار دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای اجرای طرح یاد شده کارشناسی های بسیار چهره گرفته و راه های سوء کاربرد سودجویان درباره به کارگیری انبارها و خودروهای ترابری کالا برای تجارت قاچاق شناسایی شده است، اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح شرکت های پخش و پخش کالا نیز شناسنامه دار شده و به سمت لجستیک شدن پیش می روند که این جستار می تواند به کاهش پدیده قاچاق کمک کند. برزن ای اظهار کرد: با سیستمی و الکترونیکی کردن فرایندهای پیوسته با حمل و نقل، انبار و نگهداری و پخش کالا می تواند در این دامنه ها اطلاعات به روز به دست آورد و شفافیت را در این دامنه شاهد بود که برآیند اینکه می تواند به کاهش قاچاق کالا منجر شود. وی از این طرح به سرنویس طرحی فرادستگاهی نام برد و گفت: تلاش داریم تا از گنجایش استانداری ها به سرنویس دستگاه بالادستی در سطح استان ها برای اجرا و پیشبرد این طرح در سطح مناطق بهره ببریم. برزن ای، به بند 23 سیاست های اقتصاد مقاومتی که در هنگام بر 'شفاف و روان سازی نظام پخش و بها گذاری و روزآمدسازی شیوه های بازبینی بر بازار' پافشاری می کند اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح ضمن تشدید مبارزه با قاچاق کالا، به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور نیز کمک می شود. ** رشد فروشگاه های زنجیره ای، کمک به کاهش قاچاق کالا برزن ای در بخش دیگری از گفتگو های خود با بیان اینکه در برنامه ششم گسترش رشد چهار برابری فروشگاه های زنجیره ای پیش بینی شده است، اظهار کرد: تکاپو این فروشگاه ها به انگیزه شفافیت در تکاپو های بازرگانی خود و امکان پوشش نظارتی جامع تر نسبت به فروشگاه ها و مراکز عرضه خرد، می تواند به کاهش قاچاق کالا کمک کند. وی همچنین گفت: 800 هزار یکتا صنفی فاقد پروانه در سطح کشور به تکاپو می پردازند که تمیهدات لازم را برای ثبت اطلاعات آنها و پتعیین و تکلیف و ساماندهی این دسته از واحدهای صنفی به انجام رسانده ایم. دستیار دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با اجرای طرج مدیریت انبارها و مراکز نگهداری کالا در دامنه زنجیره تامین کالا ورود پیدا کرده و به مبارزه با قاچاق کالا جدیت بیشتری می بخشیم، اظهار کرد: با اجرای این طرح دیگر انبارهای رسمی نمی توانند گوشه ای از خود را به محل نگهداری کالاهای قاچاق برگزیدن بدهند و همچنین خوردوهای حمل بار نمی توانند براحتی به جابه جای کالای قاچاق بپردازند. 3013/ 6128 * خبرنگار: رضا اولادی ** انتشار دهنده: مقدم سلیمی