رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان اظهارات عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه نکات مختلفی در نشست بازخواست امروز برگزار شد اظهار کرد: آقای آخوندی هم در نشست امروز پاسخ سوالات را پاسخ دادند.