ایلنا نوشت:‌روابط همگانی دفتر عبدالله‌نوری اعلام کرد که او بر نخستینگی و اهمیت پشتیبانی قاطع و همه جانبه از ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی پافشاری دارد.