به منظور زنده نگاه داشتن میراث از دست رفته جشن های ایرانی گروه تئاتر «تجربه نو» از روز یکشنبه ۸ اسفندماه پیش از آغاز نمایش مراسم نوروزخوانی برگزار خواهد کرد.