یک پرکار اجتماعی گفت: حاشیه‌نشینی در شان نظام اسلامی نیست و شهرداری‌ها دراین‌زمینه مسئولیت‌هایشان را فراموش نکنند