ثبت نام برای مراسم معنوی اعتکاف دانشگاه تربیت استاد آغاز شده و تا ۱۵ اسفندماه ادامه دارد.