حضور پلیس ضد شورش فرانسه در خیابان‌های پاریس و برخورد با معترضان پس از اعلام نتایج دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، آبستنی از آشوب‌های خیابانی در فرانسه را رقم زد.