ایرنا نوشت: ترامپ روز چهارشنبه در نخستین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات هشتم نوامبر (18 آبان ماه) به شرکت های آمریکایی هشدار داد: اگر فرآوری خود را به کشورهای بیگانه انتقال دهند، مالیات قابل توجهی بر محصولات آنها اعمال خواهد شد.