وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رکود طولانی سبب شد گنجایش اقتصاد کشور کوچک شود گفت: در سال گذشته با همه تلاش‌ها نتوانستم برای 500 هزار نفر کار ایجاد کنیم.