سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: «خوب بد جلف» از 23 بهمن ماه اکران خود را آغاز می‌کند و جزء فیلم‌های نوروزی است.