پلیس راه راهور ناجا واپسین چگونگی جوی و ترافیکی را اعلام کرد.