یک منبع آگاه اعلام کرد که جبهه یکتا هنوز به جمع‌بندی پایانی درباره نامزد ریاست‌جمهوری نرسیده و بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد.