مقامات سئول می گویند رایزن امنیتی کاخ سفید به آنها اطمینان داده که هزینه ۱ میلیارد دلاری برپایی سامانه ضد موشک تاد را آمریکا خواهد پرداخت.