رئیس همه سازمان نظام پزشکی ضمن تسلیت در پی شهادت آتش‌نشانان و جان باختن شماری از هموطنان در پیشامد پلاسکو، در همان سان نسبت به فرسودگی شماری زیادی از بیمارستان‌ها و غیرایمن بودن آنها در برابر حوادث، آشکارکردن نگرانی کرد.