ارتفاع ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه جاری تا امروز (شنبه)، به 56 میلی‌متر رسید، میزان بارش‌های امسال در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان نیز به 6 میلی‌متر رسید.