روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پس از بررسی راههای تقویت همکاریهای مشترک تهران و مسکو درعرصه های گوناگون پافشاری کردند که در راه روابط مشترک هیچ مانعی هستی ندارد و دو کشور مصمم هستند سطح همکاری های خود را بیش از پیش گسترش دهند.