رئیس پلیس راه استان بوشهر گفت: با ایجاد موج دوم سفرهای نوروزی، حجم آمدوشد ورودی خودروها از 54 محور استان بوشهر در 8 روز گذشته بیش از 7 درصد افزایش یافته است.