همایش استانداردهای جهانی گزارشگری مالی(IFRS) و نقش هنگام در شفافیت های مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس همه بانک مرکزی آغاز به کار کرد.