نصب و به‌روزرسانی نرم‌افزارها از راه خط فرمان ویندوز