محمدعلی نصرتی روز یکشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان آذرشهر با اشاره به اینکه مبارزه با مواد مخدر جزو پنج نخستینگی بنیادی دامنه های اجتماعی آذربایجان شرقی است، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دوران پدافند مقدس، دشمن از راه جنگ نرم و هدف پیمان دادن اعتقادهای مردم وارد کنش شده است. وی افزود: امروزه مواد مخدر شوک هزاره سوم است که گسترش مواد مخدر صنعتی و مشروبات الکلی از راه فضای مجازی مهمترین اقدام دشمنان علیه جمهوری اسلامی است. نصرتی، راه اندازی مرکز ماده 16 و در راستای هنگام کارآفرینی برای 600 معتاد پاک سازی شده را از اهم تکاپو های ستاد مبارزه با مواد مخدر استان بیان کرد و افزود: مرکز ماده 16 به یک مرکز نوین درمانی، اقامتی و کارگاهی تبدیل شده و معتادان پس از بهبود کامل در این مرکز با اشتغال در زمینه های گوناگون همچون فرش بافی، خیاطی و دیگر کار ها خودباوری خود را جهت حضور در جامعه احیا می کنند. وی ادامه داد: با اقدام خوب عوامل رویارویی و آگاهی رسانی وسیع درباره مخاطرات این مواد در جامعه خوشبختانه در امسال هیچ کارگاه تولیدی شیشه در استان شناسایی نشده که نشان از عدم تکاپو این کارگاه ها در استان است. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی در سال گذشته به سرنویس استان بدون معتاد متجاهر در کشور شناسایی شده است ادامه این جستار یکی از نخستینگی های مهم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است. نصرتی با بیان اینکه اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر از راهبردهای این ستاد است، گفت: محیط های خانواده، آموزشی، کارگاهی و برزن های آلوده شهری و روستایی از دسته محیط هایی است که برنامه های ویژه پیشگیری بدست ستاد در نظر گرفته شده است. 3038/6183