گمرک جمهوری اسلامی ایران روش محاسبه هزینه واردات خودروهای سواری را منتشر کرد.