سیدجعفر سبحانی در گفت و گو با گزارشگر اقتصادی ایرنا افزود: با اشاره به تجربه کامیاب برگزاری دو مزایده جایگاه های سوخت در 15 شهریور و 22 آذر گذشته، افزود: مزایده سوم جایگاه های سوخت در 24 بهمن جاری برگزار می شود که در هنگام 60 جایگاه عرضه خواهند شد. به گفته وی، بها پایه مجموع این جایگاه های سوخت سه هزار و 800 میلیارد ریال است که در 13استان به مزایده گذاشته می شود. وی ادامه داد: مقدار نقدی در نظر گرفته شده برای همه این جایگاه ها 30 درصد است و اقساط 85 درصد آنها در دوره های زمانی سه یا چهار ساله و 15 درصد دیگر در دوره زمانی دو ساله بازپرداخت می شود. سبحانی در ادامه از برگزاری مزایده واگذاری چهار شرکت دیگر به بخش خصوصی راستین در عصر روز دوشنبه خبر داد و گفت: مزایده شرکت های پتروشیمی دماوند، فرآوری مواد پروتئینی اهواز، تولیدی افزارها کشاورزی اراک و بهره وری کانال های آبیاری و زهکشی میناب رود، در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. به گفته این مقام مسوول، برای هر یک از این شرکت ها تنها یک نفر در مزایده حضور داشت که همان کسان به سرنویس برنده اعلام شدند. وی اظهارکرد: شرکت پتروشیمی دماوند پس از چندین بار مزایده ناکام با بها پایه حدود هشت هزار و 270 میلیارد ریال عرضه شد که دولت در هنگام 80 درصد بهره داشت و به همان بها فروش رفت. سبحانی گفت:شرکت فرآوری مواد پروتئینی اهواز با بها 10 میلیارد ریال، تولیدی افزارها کشاورزی اراک با بها حدود 6 میلیارد و 800 میلیون ریال و شرکت چهارم با بها یک میلیون و 500 هزار ریال (150 هزار تومان) به فروش رفت. وی افزود: هرچند بها پایه شرکت چهارم از لحاظ ریالی بسیار پایین بود، ولی از نظر قانونی سازمان خصوصی سازی دست اندرکار واگذاری سهام هنگام است. به گزارش ایرنا، در بزرگترین واگذاری سازمان خصوصی سازی در امسال در پانزدهم شهریور، مزایده 100 جایگاه سوخت به انجام رسید و رویهمرفته 333 پاکت پیشنهاد بها رسید. ارزش واگذاری ها در این مزایده تاریخی نزدیک به سه هزار و 500 میلیارد ریال (350 میلیارد تومان) بود. در دومین مزایده بزرگ جایگاه های سوخت کشور در امسال از مجموع 40 جایگاه در نظر گرفته شده در 14 استان، 25 جایگاه در 11 استان به فروش رفت. اقتصام ** 3065**1561** خبرنگار: محمد ملک دار ** انتشاردهنده: عبدالحمید راجی