خانم کاری لام نخستین زن هنگ‌کنگی است که روز یکشنبه به سرنویس رئیس اجرایی این شهر گزینش شده است.