رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان گلستان گفت: کشاورزان گلستانی از ابتدای فصل کشت تاکنون بیش از 250 هزار هکتار از زمین‌های خود را بیمه کرده‌اند.