وزیر بازرگانی پاکستان گفت، وزارت کشاورزی ایران، ممنوعیت واردات نارنگی پاکستانی را لغو کرده و لغو این محدودیت در فاصله 3 هفته مانده به جشن نوروز ایرانیان یک گام خوب بوده است.