شنیده‌ها حاکی است، نجومی بگیر سرشناس بانک 'م' که به انگیزه تخلفات انبوه مدتی هم بازداشت شده بود، آنسان که پیداست به چهره مشروط آزاد شده و اخیراً هم تحرکاتی را در این بانک به سود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داشته است.