خبرگزاری آریا- استاندار کرمان با بیان اینکه ستاد چالش استان همچنان در اماده باش هستند، گفت: خوشبختانه مدیران باتجربه ای در استان کرمان داریم که یک تیم نیرومند را تشکیل داده اند و این جستار به کاهش آسیب ها و خطرات کمک کرده است.