به گزارش عصرپنجشنبه گردانیدن همه روابط همگانی استانداری یزد، سیدمحمد میرمحمدی در جلسۀ مشترک نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت افزود: کارفرما فردی است که سرمایه به همراه می‌آورد و کار ایجاد می‌کند و پس از ایجاد اشتغال، از سوی کارگران تلاشی مشترک چهره می‌گیرد که نتیجۀ هنگام فرآوری می‌شود. وی ادامه داد: فرآوری که به فروش برسد بخشی از هنگام برای هزینه‌های جاری یکتا و پرداخت حقوق صرف می‌شود و اگر سودی به همراه داشته باشد به کارفرما باز می ‌گردد. استاندار یزد گفت: گاهی واحدها دچار دشوار شده و بازار چشم وهمچشمی ناپذیر می‌شود، در اینجا با هستی انجام سرمایه‌گذاری، شکل ‌گیری یکتا تولیدی، مشغول به کار شدن کارگران و فرآوری محصول، بدلیل قابلیت چشم وهمچشمی نداشتن تولیدات، یکتا تولیدی با دشوار روبرو ‌شده و در پاسخ به نیازها دچار دشوار می‌شود. میرمحمدی یادآوری کرد: در این چرخه‌ اگر هر یک از متصدیان اعم از کارگر یا کارفرما لطمه ببینند بر دیگری هم تأثیر می‌گذارد. وی گفت: دولت مجری قانون است و دلبستگی دارد تا حد شدنی به کارگر کمک شود ، در استان رابطه‌ای که هستی دارد به این‌گونه است که کارفرمایان خود را در مسائل کارگری سهیم می‌دانند. استاندار یزد گفت: کارفرمایان به صورت‌های گوناگون به کارگر توجه می‌کنند اما گاهی با دشوار روبرو می‌شویم که این دشواری ها برخی به انگیزه مدیریت نادرست و برخی به انگیزه عدم برقراری ترازمندی میان مجموعه‌های گوناگون یا کاربرد نکردن از ابزارهای نوین است که باید کمک کرد در این زمینه راهکار پسندیده ارائه شود. میرمحمدی درباره پشتیبانی از واحدهایی که دچار دشوار شده‌اند گفت: در برخی موارد دریافتن شد دشوار به‌گونه‌ای است که می‌توان از راه تسهیلات هنگام را حل کرد که ارائه تسهیلات بانکی به صنایع از سوی مدیریت استان پیگیری شد. استاندار یزد افزود: 2 چیز در واحدهای صنعتی اصل است یکی مواد اولیه و دیگری پرداخت حقوق کارکنان که باید این 2 موردتوجه پیمان بگیرد و درعین‌حال به منافع کارفرمایان بی‌توجهی نشود. میرمحمدی در پشتیبانی از جامعۀ کارفرمایی افزود: شدنی است در مواقعی ادامۀ کار ازنظر اقتصادی به‌صرفه نباشد و کارفرما انگیزه‌ای برای ادامۀ کار نداشته باشد که در چهره تعطیلی به زیان کارفرما و کارگر کنش می‌شود. وی ادامه داد: از کارفرمایان درخواست می شود تشکل‌های کارگری را بازوهای مشورتی خود پیمان دهند که اگر این‌گونه باشد مسائل زودتر حل می‌شود و تصمیماتی معقولانه‌تری گرفته خواهد شد. استاندار یزد با بیان اینکه واحدهای صنعتی استان به‌طور صددرصدی پایش شده‌، گفت: جلساتی برگزار شد تا تعیین شود کدام واحدها اقتصادی هستند و تمهیدات برای راه‌اندازی هنگام واحدها اندیشیده شد. وی گفت: درخواست می‌کنیم تشکل‌های کارگری برای پیشگیری از تعویق در پرداخت حقوق جلساتی تشکیل و راهکار ارائه دهند. استاندار یزد در پاسخ به سؤالات نمایندگان جامعۀ کارگری استان دربارۀ پیشنهاد پس گرفتن قانون کار از مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد دهید تا این جستار از راه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شود و استانداری نیز پشتیبانی می‌کند. میرمحمدی درباره کنش سلیقه‌ای در قانون افزود: باید دید این سلیقه بر چه بنیاد است و آیا انگیزه هنگام عدم روشنی در قانون یا موارد دیگر است که اگر این‌گونه است پیشنهاد می‌شود از راه مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. استاندار یزد برنامه‌های آموزشی را برای همۀ اقشار و در همۀ زمینه‌ها بایسته دانست و گفت: کسب چیرگی به کارگر و کارفرما کمک می‌کند و مایه همکاری و تعامل بیشتر این آنها می شود، ازاین‌رو مقولۀ آموزش باید در نخستینگی پیمان بگیرد. استان یزد دارای سه هزار و 500 یکتا تولیدی و صنعتی است که این عامل مایه جذب نیروی کار و مهاجر پذیری استان شده و هم اکنون نسبت جنسی جمعیت مردان به زنان با نرخ 106 مرد در برابر یکصد زن پس از استان بوشهر در رتبه دوم کشور پیمان دارد. هفته کار و کارگر از پنجم اردیبهشت ماه آغاز شده است. 7536/ 6014/ دریافت کننده:کاظم سبحان زاده**انتشار: کاظم شاملو* irnayazdd@