گروه اندیشه: کارگاه «شناخت منابع تحقیقی اسلامی» در مدرسه علمیه بیت‌الزهراء برگزار شد.