منابع فلسطینی از بازداشت شماری از فلسطینی ها در یورش نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری خبر دادند.