بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )

دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )


دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی نشانه ها فرهنگی تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران ) فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 160 حجم فایل: 289 قیمت: 12500 تومان بخشی از متن: بررسی فقهی وحقوقی نشانه ها فرهنگی– تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران ) آنچه انسان به دریافتن هنگام از راه توجه به نشانه ها دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم کنش هر قوم است. این ملاحظه مایه پند و پند مایه هدایت انسان می گردد به رغم ارزش معنوی نشانه ها فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم هنگام ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این نشانه ها همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی پیمان دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا تاراج و ویرانی آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، سستی نظام حفاظتی و نارسایی ها و کمبود قوانین جستجو کرد . ما درصدد بیان فرمان ها و قوانین فقهی و حقوقی نشانه ها فرهنگی - تاریخی و نارسایهای موجود در هنگام هستیم .عدم آگاهی از این فرمان ها و تزاحم میان ازآنش همگانی و ازآنش خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که نشانه ها علمی هنگام درباره بزه ویرانی نشانه ها فرهنگی - تاریخی مشهود است . کشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از دسته غنی ترین کشورهای جهان است، اما این نشانه ها همواره در معرض ویرانی عمدی یا رویگردانی و فراموشی بوده اند . در سال های تازه جستار میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر باره توجه پیمان گرفته است، با این حال به انگیزه ها گواناگون ، این نشانه ها روز به روز کم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. هستی قوانین درونی برای حفاظت از نشانه ها تاریخی- فرهنگی ، سودمند ، اما غیر بس است ، به ویژه که این قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم هستی قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد. واژه های کلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، نشانه ها باستانی ، فرمان ها فقهی و قوانین حقوقی. پیشگفتار : نشانه ها فرهنگی تاریخی به سرنویس زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که همگی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از نشانه ها فرهنگی تاریخی و همچنین گردآوری آیین نامه کیفری در جهت رویارویی با مجرمان و رساندن درست و تندرست این نشانه ها به دودمان های آینده ، ضرروتی دوری , پرهیز ناپذیر است. مساله ای که به هنگام پرداخته خواهد شد؛ این است که در این پژوهش بر آنیم که رویکرد فقه و حقوق را نسبت به نشانه ها فرهنگی تاریخی باره تجزیه وتحلیل پیمان دهیم که اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به نشانه ها فرهنگی - تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویکرد فقه و حقوق نسبت به نشانه ها فرهنگی تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، پشتیبانی وگسترش این نشانه ها بهره جست ؟ از آنجا که کشور عزیز ما دارای شهریگری باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از راه این گنجینه ها هستی دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، نشانه ها فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش کسان ملل گوناگون، در دیدار از نشانه ها تاریخی ایران انجامیده است. توجه به اهمیت حفظ نشانه ها فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و گود در این راستا و دریافتن بایستگی برنامه ریزی جامع و ریزبین در جوانب گوناگون جستار ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و آیین نامه کیفری، لزوم مطالعه ی جستار را به پابرجا کردن, می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت نشانه ها فرهنگی - تاریخی از راه وسایل بستگی گروهی ، در اقصی نقاط ممالک گیتی به آسان ترین وجه شدنی تبلیغ و آگاهی رسانی شده و مایه بخت همگانی به آنها می گردد. فهرست مطالب سرنویس صفحه تقدیم به :‌ج سپاسگزاری‌د فهرست مطالب‌د چکیده1 مقدمه2 فصل اول:کلیات 1- 1-کلیات4 1-1-1- بیان مسئله4 1-1-2- اهداف تحقیق5 1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق5 1-1-4- سوالات تحقیق6 1-1-5- روش تحقیق6 1-1-6- طرح تحقیق6 1-2- مفاهیم و تعاریف7 1-2-1- اموال فرهنگی- نشانه ها فرهنگی7 1-2-2- میراث فرهنگی12 1-2-3- نشانه ها تاریخی ، ملی و مذهبی14 1-3-تاریخچه17 1-3-1- پیشینه تاریخی نشانه ها فرهنگی - تاریخی17 1-3-2- تاریخچه تقنینی نشانه ها فرهنگی - تاریخی21 فصل دوم: بررسی نشانه ها فرهنگی- تاریخی از منظر حقوقی 2- بررسی نشانه ها فرهنگی - تاریخی از منظر حقوقی30 2-1- لطمه به نشانه ها فرهنگی - تاریخی31 2-1-2- ویرانی نشانه ها فرهنگی- تاریخی32 2-2-انتقال غیر قانونی نشانه ها فرهنگی- تاریخی46 2-2-1- دزدی نشانه ها فرهنگی- تاریخی و پادرمیانی در آن46 2-2-2- انتقال غیر قانونی نشانه ها غیر منقول تاریخی-فرهنگی55 2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل نشانه ها تاریخی– فرهنگی58 2-2-4- قاچاق نشانه ها تاریخی - فرهنگی65 2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی- فرهنگی73 2-3-1- دست درازی به نشانه ها غیر منقول ثبت شده در فهرست نشانه ها ملی74 2-3-2-تحصیل اتفاقی نشانه ها تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها77 2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی نشانه ها فرهنگی-تاریخی80 فصل سوم:بررسی نشانه ها فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 3-بررسی نشانه ها فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی86 3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش نشانه ها فرهنگی86 3-1-1- اهمیت نشانه ها فرهنگی- تاریخی در قرآن87 3-1-2- نگاه قرآن به نشانه ها تاریخی88 3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی91 3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام95 3-1-5-احکام خمس گنج و اندیشه ها مراجع دنباله روی در این زمینه97 3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام104 3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع)105 3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی106 3-2-3- گردش گری وعبرت از نشانه ها فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین107 3-3- تعارض ازآنش خصوصی اشخاص با حقوق همگانی در بستگی با نشانه ها فرهنگی-تاریخی118 3-3-1- قاعده ی تسلیط120 3-3-2- مبانی فقهی این قاعده120 3-3-3- مفاد قاعده تسلیط124 3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط126 3-4-حل تعارض127 3-4-1- قاعده لاضرر127 3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت»132 نتیجه گیری139 فهرست منابع145 پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب شدنی است.
منبع : فروشگاه فایل
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 13 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5     1 تا 5
تعداد بازدید : 9

موضوع مطلب : #

حوادث

#

فرهنگی

#

گردشگری

#

پزشکی و سلامت

#

دانلود

| آذربایجان شرقی
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود اهنگ ارمین و سحر قریشی شب خیانت اهنگ کوردی دنیا هه دنیا دانلود آهنگهای فاز بالا خارجی دانلود سخنرانی های یونس ترابی صوتی دانلود فایل صوتی سخنرانی یونس ترابی دانلود موزیک ویدیو inna heaven دانلودقسمت31عشق اجاره ای دانلودقسمت31عشق اجاره ای دانلود کتاب هفت قدرت دانلود آهنگ بی کلام icimdeki duman از ilyas yalcintas عاقبت ناریه همسر مختار اهنگ ترکیه ای بنیم بو دردیم دانلود مستقیم آواز چهچه چکاوک با کیفیت بالا MP3 دانلود مستقیم آواز چهچه چکاوک با کیفیت بالا MP3 دانلود آهنگ صوتی پسر عمو جان از فریده دانلود موزیک ویدیو های ایرم دریجی دانلود آهنگ جونی جونم با کیفیت 320 دانلود فیلم هندی باقی دانلود فیلم هندی باقی دانلود مداحی باتو اگه نبودم دانلود آهنگ جدید سپیده کردی زیرنویس جدا قسمت 31 عشق حرف حالیش نمیشه اهنگ فتانه بهترین اهنگ فتانه بهترین دانلود آهنگ دشمن جون از شادمهر عقیلی دانلود رمان عاشقم باش apk دانلود تم ورود دراک دانلود تم سانگ ورودی دراک اهنگ بی کلام وسط فیلم عشق اجاره ای اهنگ بی کلام وسط فیلم عشق اجاره ای دانلود اهنگ اسمو وید از اسنوپ داگ دانلود اهنگ اسمو وید از اسنوپ داگ انشاء صفحه24هظتم