قزوین- در پایان چشم وهمچشمی های لیگ برتر فوتسال، دو تیم از استان به لیگ زیر گروه کشور راه یافتند.