بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

نامگذاری فولادها بر اساس استاندارد DIN

نامگذاری فولادها بر اساس استاندارد DIN


سیستم نامگذاری فولادها بر بنیاد استاندارد DIN فولادهای غیر آلیاژی فولادهای غیر آلیاژی ، فولاد هایی هستند که یکسری عناصر خاصی دارند که اندازه آنها از اندازه های اعلام شده زیر هیچگاه بالاتر نمی رود. این عناصر همراه از راه ذوب مواد اولیه وارد فولاد می شوند. P<0.09% S<0.06% Ti<0.1% Si<0.5% Mn<0.8% Al<0.1% این فولادهای غیر آلیاژی کلا به دو قسمت بخش می شوند، این بخش بندی بر این بنیاد است که آیا برای این فولاد عملیات گرمایشی در نظر گرفته شده است یا نه، انجام می شود. دسته اول:فولادهای انبوه که با نشانه St نشان داده می شود، که پس از هنگام عددی دو رقمی می آید که کمینه استحکام کششی را نشان می دهد. بر پایه این استاندارد برخی اوقات روش فرآوری و همچنین موارد ویژه بدست حروفی که در ابتدای St آورده می شوند. این دسته برای عملیات گرمایشی در نظر گرفته نشده اند. دسته دوم: فولادهای مرغوب هستند که از این فولادها برای عملیات گرمایشی در نظر کاربرد می شود. ویژگی این فولادها حرف C است، که پس از حرف C درصد میانه کربن به چهره صد برابر ارائه شده است. برای جدا سازی فولادهای غیر آلیاژی و مشخص نمودن ویژگی خاصی در آنها، پس از نشانه C حروف زیر با معانی معینی می آید: f : فولاد سخت کاری شده شعله ای یا القایی، مثلاً Cf53 k : فولاد نجیب با مقدار پائین فسفر و گوگرد، مثلاً Ck15 m : فولاد نجیب با محدوده معینی از گوگرد- نه تنها حد مجاز بالا- ، مثلاً Cm35 q : فولاد کربوره و بهسازی جهت کله زنی، Heading ، سرد، مثلاً Cq35 گاهی اوقات پس از شماره ویژگی مقدار کربن، حرف ویژگی زیر نیز می آید: W : کیفیت فولاد ابزار، مثلاً C110W W1 : فولاد ابزار با کیفیت درجه اول، مثلاً C80W1 W2 : فولاد ابزار با کیفیت درجه دوم، مثلاً C80W2 به سرنویس مثال: شماره استاندارد نشانه DIN C% Si% Mn% P%< S%< 1.0601 C60 0.57-0.65 <0.4 0.6-0.9 0.045 0.045 1.1221 CK60 0.57-0.65 <0.4 0.6-0.9 0.035 0.030 در استاندارد آلمانی از حروف زیر جهت مشخص نمودن روش فرآوری کاربرد می شود: B : فولاد بسمر E : فولاد الکتریکی M : فولاد زیمنس R : فولاد آرام T : فولاد توماس U : فولاد نا آرام گاهی اوقات پس از ترکیب شیمیایی گونه عملیات انجام گرفته بر روی فولاد نیز در استاندارد DIN بیان می شود. به سرنویس نمونه اگر بر روی فولاد عملیات گرمایشی های زیر انجام شده باشد از حروف اختصاری زیر کاربرد می شود: V : برای فولاد عملیات گرمایشی شده N : برای فولاد نرماله شده H : برای فولاد سخت شده K : برای فولاد تغییر شکل سرد شده پس به طور چکیده می توان گفت نخست روش تولید، سپس آنالیز شیمیایی و سرانجام پس از هنگام نوبت به گونه عملیات گرمایشی انجام گرفته می رسد. به سرنویس نمونه C35V70 فولادی است با 0.35% C که عملیات گرمایشی شده و استحکام کششی هنگام 700 MPa می باشد. فولادهای آلیاژی : فولادهای آلیاژی: نامگذاری فولادهای آلیاژی تنها براساس ترکیب شیمیایی آنها می باشد. این روش، ویژگی ریزبین فولاد را بیان می کند. علاوه براین، این روش، نامگذاری ریزبین فولاد را در حالت بلوک خام ریخته گری را شدنی می کند. البته نمی توان به گونه فرآیند و عملیات گرمایشی که روی هنگام انجام می شود و یا خواص استحکامی هنگام پی برد. نامگذاری کامل یک فولاد آلیاژی به ترتیب زیر است: - حروف شناسایی گونه ذوب ریزی - حروف شناسایی خواصی که مشروط به فرآیند ذوب ریزی و کنش آوری هنگام است - شماره ویژگی کربن - نشانه شیمیایی عناصر آلیاژی - شماره ویژگی افزوده های آلیاژی - رقم ویژگی محدوده های تضمینی - حروف ویژگی چگونگی عملیات گرمایشی - شماره ویژگی استحکام کششی تضمینی و یا دیگر خواص تعیین کننده شماره ویژگی کربن : صد برابر مقدار کربن به سرنویس شماره ویژگی کربن مطرح می شود، جهت تمایز مارکهای خیلی مشابه، درصورت نیاز مقدار هنگام به اندازه 1 یکتا کم و یا بسیار نشان داده می شود. در فولاد های آلیاژی برای خیلی کوتاه شدن، از نشانه C صرفنظر می شود. این نشانه تنها در فولادهای غیر آلیاژی پیش از شماره ویژگی C پیمان می گیرد. شماره ویژگی C همواره نخست پیمان می گیرد . نشانه شیمیایی عناصر آلیاژی : برای مشخص نمودن اجزاء آلیاژی، اصولاً نشانه ها شیمیایی به کار می رود. این نشانه ها به ترتیب مقدار، بی درنگ پس از شماره مشخص کننده کربن پیمان می گیرند، در چهره یکسان بودن درصد، نشانه ها به چهره الفبایی مرتب می شوند. پس از این گروه علائم، اعداد مشخص کننده درصد عناصر آلیاژی به ترتیب نشانه ها پیمان می گیرند، در راستی گروه اعداد در کنار هم می آیند. به سرنویس یک قاعده می توان گفت که عناصر آلیاژی ای برای نامگذاری گزینش می شوند که برای تمایز فولاد از دیگر فولادهای همانند لازم است. اعداد ویژگی افزوده های آلیاژی و ضرایب آنها مفهوم و هدف از به کارگیری ضرایب، کوچکتر کردن اعداد ویژگی تا حد شدنی می باشد( همچنین بدون اعشار). بدین ترتیب هر فولاد را می توان بسته به گونه و مقدار آلیاژ هنگام مرتب کرد. فولاد های کم آلیاژ در این فولادها درصد عناصر آلیاژی کمتر از 5% وزنی می باشد، در اینجا استاندارد DIN به این چهره است که به جای حروف C و یا St که در فولادهای غیر آلیاژی کاربرد داشت از عددی که صد برابر مقدار میانه کربن را به درصد مشخص می کند کاربرد می شود، سپس از نشانه عناصر آلیاژی به ترتیب بسیار بودن هنگام عنصر کاربرد می شود و همچنین ضرایب معینی برای نمو دادن درصد عناصر آلیاژی گزینش می گردد. به صورتی که این ضرائب در مقدار درصد میانه هنگام عنصر آلیاژی ضرب می شود. بدین معنی که بایستی شماره ذکر شده در نام آلیاژ را بر این ضرایب بخش نمود تا درصد عنصر باره نظر در آلیاژ بدست آید. این ضرایب برای عناصر گوناگون به چهره زیر هستند: ضریب عناصر آلیاژی 4 W, Si, Ni, Mn, Cr, Co 10 Ti, Mo, Al, V, Cu 100 N, C, S, P به سرنویس مثال: 15 Cr3 فولاد کم آلیاژی می باشد که مقدار میانه کربن هنگام 15/0% بوده و ضمناً عنصر آلیاژی هنگام کرم حدود 75/0% می باشد. فولاد E36CrNiMo4V فولادی است که روش فرآوری هنگام با به کارگیری کوره ذوب الکتریکی بوده و تحت عملیات گرمایشی پیمان گرفته است و همچنین درصد کربن هنگام 36/0% و کرم هنگام 1% و مقادیری نیکل و مولیبدن دارد. فولادهای پر آلیاژ اندازه درصد عناصر آلیاژی در آنها بیش از 5% می باشد. برای نامگذاری این آلیاژها نخست از حرف X کاربرد می شود و سپس درصد وزنی کربن را می آوریم و پس از هنگام مانند فولادهای کم آلیاژ حرف اختصاری عناصر آلیاژی را به ترتیب از بسیار تا کم در فولاد می آوریم، با این تفاوت که در اینجا کربن ضریب 100 و عناصر آلیاژی دیگر ضریب 1 را دارند. مانند X20CrMo13 - حذف حرف ویژگی X اگر شماره ویژگی مقدار کربن به انگیزه عدم اهمیت حذف شود، برای کوتاه شدن ویژگی فولاد از نوشتن نشانه X نیز صرفنظر می شود. مانند: NiCr20TiAl • سیستم نامگذاری فولادهای ریخته گری برای نامگذاری فولادهای ریختگی، چدنها خاکستری و چدن های چکش خوار با نشانه ریختگی G آغاز می کنیم، سپس پس از نشانه خط تیره (-) ویژگی فولاد ذکر می شود. مانند: G-X7CrNiNb18 9 (C:0.07, Cr: 18, Ni: 9%, Nb) • نشانه اختصاری فولادهای تند بر نشانه اختصاری فولادهای تندبر به این شکل تشکیل می شود که پس از نشانه S (فولادهای تند بر ( S= Schnellarbeitsstahl) اعدادی نوشته می شود که به ترتیب مقادیر عناصر آلیاژی تنگستن، مولیبدن، وانادیم و کبالت را بیان می کند، مثلاً فولاد S 6-5-2-5. اگر فولادی کبالت نداشته باشد چهارمین شماره حذف می شود. نشانه اختصاری فولادهای تند بر نشانه اختصاری فولادهای تندبر بدین ترتیب تشکیل می شود که پس از نشانه S (فولادهای تند بر (S= Schnellarbeitsstahl) اعدادی نوشته می شود که به ترتیب مقادیر عناصر آلیاژی تنگستن، مولیبدن، وانادیم و کبالت را بیان می کند، مثلاً فولاد S 6-5-2-5. اگر فولادی کبالت نداشته باشد چهارمین شماره حذف می شود.
منبع : شرکت فولاد حامیران
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3     1 تا 5
تعداد بازدید : 16

موضوع مطلب : #

فناوری

| آذربایجان شرقی
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


کانال سک30در تلگرام لینک