«پدیده شاندیز» یکی از پرسروصداترین و گسترده‌ترین پرونده‌هایی است که در رسیدگی به آن، مسئله احقاق حقوق سهامداران مدنظر مسئولان قضایی بوده و در حال آماده تعداد بازداشتی های این پرونده رویهمرفته به 30 نفر رسیده است.