به گزارش ایمنا به نقل از کمیته آگاهی رسانی و روابط همگانی ستاد هماهنگی سفر شهر اصفهان، محمدرضا آقاباباگلیان اظهارکرد: از 25 اسفندماه سال گذشته تا نهم فروردین ماه حدود 443 رهنورد از راه 5 پایانه شهر اصفهان جابه جا شدند. وی افزود: در این بازه زمانی جابه جایی مسافران از راه 18 هزار و 179 سرویس اتوبوس و مینی بوس انجام شده است. مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان ادامه داد: در این بازه زمانی 1500 نفر در هتل های صفه و کاوه اسکان یافتند. آقاباباگلیان اضافه کرد: از 25 اسفندماه تا 9 فروردین سال 96 در مرکز معاینه فنی مستقر در پایانه مسافربری جی 2 هزار و 120 دستگاه ماشین معاینه و کارت برای آنها صادر شده است. /09115/5