ایرنا نوشت: دستیار نخست رئیس جمهوری با پافشاری بر حساسیت انتخابات پیش رو در حوزه‌های میان المللی، منطقه‌ای و درونی گفت: دولت امانت‌دار راستین رای مردم خواهد بود.