خبرگزاری شبستان: استاندار کرمانشاه، گفت: حل کاستی فاصلاب شهر کرمانشاه نخستینگی نخست مدیریت بزرگتر استان است و در این راستا از همکاری بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا در طرح ساماندهی فاضلاب شهری و ایجاد پالایش خانه شهری پیشباز می کنیم.