بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

مقاله اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود

مقاله اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود


نوشتار اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود سرنویس : نوشتار اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود این فایل با فرمت word و آماه پرینت میباشد فهرست فصل نخست پیشگفتار بیان مسئله اهداف پژوهش هدف کلی هدف ویژه اهمیت و بایستگی پژوهش فرض ها یا سؤالهای ویژه پژوهش تعریف عملیات واژه ها یا واژگان فصل دوم پیشگفتار بخش اول: ادبیات پژوهش اوقات فراعت از دیدگاه دانشمندان دگرگونی ها تاریخی مربوط به روش گذران اوقات فراغت در ایران اوقات فراغت پس از اسلام اوقات فراغت از دیدگاه اسلام خصایص و ویژگیهای فراغت اوقات و فراغت و بهداشت روانی فراغت و خلاقیت فراغت و گسترش مهارتهای شناختی اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حسی- حرکتی و فعالیتهای ورزشی جهت نگرش اوقات فراغت و اصلاح رفتار و تعالی منش اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی بخش دوم: پیشینه پژوهش فرضیه های سرنویس شده در این پژوهش فصل سوم پیشگفتار جامعه آماری چگونگی گزینش نمونه ها ابزار گردآوری اطلاعات چگونگی اجرا روش پژوهش آزمونهای آماری فصل چهارم یافته ها و موشکافی هنگام نتایج آزمودنهای مجذورخی X2 بحث و نتیجه گیری فصل پنجم چکیده پژوهش فرض ها و سئوالات پژوهش محدودیتهای پژوهش محدودیتهای دراختیار پژوهنده یا پژوهشگر محدودیتهای بیرون از پسندیدن پژوهنده یا پژوهشگر پیشنهاد ها فهرست منابع پیوستها فصل نخست مقدمه: شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیکار کاربد می یابد) همواره در بیشتر جوامع مطرح بوده و تفکر و راهکار درباره اوقات فراغت و توجه به روش گذراندن این اوقات در کشورهای صنعتی بیش از دیگر کشورها رواج یافته است حتی بیشتر جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند که دگرگونی جوامع انسانی به سوی شهریگری فراغت در جنبش است اوقات فراغت جوانان به همانند شمشیری دولبه است اگر از هنگام به طور بنیادی کاربرد شود نه تنها راهگشا است بلکه زندگانی با برنامه، هماهنگ و هدفدار پیش روی انسان پیمان میدهد اگر خدا ناکرده این اوقات گرانبها و تندرست و با برنامه های مقبول سپری نشود، زمینه های گرایش به تباهی و تباهی و انحطاط جوانان را فراهم می آورد تباهی تباهی تنها مفهومی از ناهنجاری اجتماعی نیست، بلکه مصدتعی از به هدر دادن منابع و انرژی انسانی و مالی و مادی است جوانی که در ابتدای جوانی به بیراهه می رود نه تنها جوانی و انرژی جسمی و روحی خود را به هدر می دهد و خود را به هلاکت ، بدبختی، و تهیدستی و شدنی است می اندازد، بلکه از ابعاد نیز در ویرانی منابع اجتماعی نقش دارد، که یکی از آنها را می توان ایفای نقش ویرانگر به مانند الگویی قابل دنباله روی برای بزرگ دیگری از جوانان دانست البته این پس از کارکرد کسان ناهنجار، بحرانی ترین و مصیبت سازترین نقش او در گردآوری , همایش است لذا می توان روش گذراند اوقات را جزو ریشه های تهیدستی و ادامه هنگام یا تعالی کسان تلقی کرد واقعیت فرمایش در فرهنگ ما نیز چنین است، مردم ما با افرادی که وقت خود را بخش کرده اند و مدام به کاری و فعالیتی مشغول هستند را بیشتر قبول دارند تا افرادی را که لحظاتی از عمر خود را به سستی، کاهلی و بیکاری می گذرانند لذا میان اوقات فراغت و رشد اجتماعی و فردی بستگی سر راست هستی دارد و هر چقدر اوقات فراغت آدمی اصولی، بخردانه و با برنامه باشد، می توان امیدوار بود که رشد اجتماعی، خلاقیت و نوآوری فردی او بالاتر خواهد بود و هر چقدر اوقات فراغت آدمی به بطالت بگذرد می توان نگریستن کرد که ارزش و اعتبار اجتماعی او کاسته می شود اوقات فراغت پدیده ای است که برای هر فردی لازم و بایسته است اگر انسانها تمام وقت خود را به کار طاقت فرسا اشتغال داشته باشند، باید باور داشت که از نیرو تفکر، خلاقیت و نوآوری آنها کم کم کاسته خواهد شد و به موجوداتی همچون پیچ و مهره تبدیل خواهد شد ولی اگر در میان کار فراغتی باشد که انسان بتواند سنجش ای میان خود و کارش و با نقش که دارد و ارزش خود واندش وظیفه ای را که ایفا می کند، بپردازد خود را در مسیری پیمان می دهد که لیاقتش را دارد و زندگی اش هدفدار و با برنامه شود و موقعیت را در آغوش می کشد دکتر کارل می گوید: خواستهای ددمنشانه شهوات شدنی است جلب نوعی اهمیت نماید ولی هیچ چیز غیر بخردانه تر از هنگام زندگی نیست اگر زندگی منحصر به رقصیدن و به دور شهر با خودرو چرخیدن و سینما رفتن و رایوشنیدن باشد چه سود ای دارد تفریح بدون آنکه متضمن نفعی باشد فرصتهایی را که کارگران بر پرتو تکامل ماشینها و خسن تهیه فرآورده به دست آورده اند بحث بر باد می دهند زحمات مصروفه، کمینه چهار ساعت در روز به درازا زندگی افزوده است یعنی اوقات گرانبهایی که اگر کسی آنرا دلبستگی مند مصرف کند می تواند آموزش بگیرد، جسم و جانش را نیرومند کند، آسیب منش نماید و وظیفه انسانیت خود را انجام دهد در هنگام تفریح و سرگرمی زندگی زنگ ذوق و نوآوری به خود می گیرد و لطف و فضای مخصوصی پیدا می کند، روح سبکبال و پر نشاطی می شود، عواطف و احساسات شکوفا می گردد و آدمی در خود دریافتن آزادگی می کند در این راستا حضرت علی (ع) می فرماید، فرح و شادمانی مایه بهجت و انبساط روح و مایه و جد و شادی است وهمچنین فرموده اند: هر یک از اعضای تن به استراحت نیاز دارد مطالب چشمگیر دیگر این است که چگونگی اجتماعی بر روی روزها فراغت جوانان تأثیر گذاشته و خود نیز از هنگام متأثر است در این راستا با توجه به رقمی متجاوز از 20 میلیون نوجوان و جوان در کشور ما که بیشتری نزدیک به رخداد آنها طیف دانشجویی کشور ما را تشکیل می دهند، راهکار و سیاستگذاری اوقات فراغت آنها با عنایت به اهداف تربیتی، اجتماعی بایستگی پیدا می کند که در این باره بخش مهمی از این مسئولیت خطیر به عهده سازمانهایی آموزش پرورش و بخش دیگر هنگام به عهده سازمانهایی همانند سازمان تربیت بدنی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و راهبری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره می باشد همانطوریکه کاروتولید نیازمند برنامه عملی و تخصصی است و زیر بنایی هر برنامه عملی تحقیقات انجام شده و اطلاعات پیشین است برای برنامه ریزی ( اوقات فراغت نیز باید تحقیقات لازم انجام پذیر- گردآوری نظریات و کاربرد کردن از تجربیات دیگران و لذا پژوهش آماده کوشش دارد ضمن آگاهی از نظرات و نگرش دانش آموزان در باره گذراندن اوقات فراغت آنان، موانع و مشکلاتی را که در این زمینه هستی دارد مشخص نماید و راه حلها و پیشنهادات لازم را به دیده داشتن امکانات ارائه دهد تا با به کارگیری نتایج این پژوهش به توان دربهبود برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانش آموزان چاره اندیشید و در پایان به این نتیجه برسیم که در بحث از اوقات فراغت پر کردن صرف هنگام دلخواه اینست، بلکه غنی کردن هنگام فرمایش بسیار مهمی است با توجه به اینکه تحقیقات روان شناسی نقش کارساز روش گذراندن اوقات فراغت را در رشد منش نشان داده اند بیان مسئله : دوره نوجوانی یکی از مراحل دلنازک و پر اهمیت رشد جسمی و شخصیتی کسان به حساب می آید نوجوان امروز اوقات فراغت فراوانی دارند، وسایل سرگرمی بیشتری می تواند، داشته باشند لیکن به ارزشهای اجتماعی و اخلاقی آنها نمی توان اطمینان کرد چنانکه توجه ریزبین به فعالیتهای تفریحی در عصر آماده و تقریباً در تمام کشور های جهان به ویژه کشورهای به اصطلاح پیشرفته این راستی تلخ را ثابت می کند که برخی از این فعالیتها بسیار نامعقول و مضرند و شرکت نوجوانان در آنها به زندگی تندرست ایشان لطمه می زند بنابراین با به دیده داشتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت بایسته است با تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی از راه همکاری مشترک اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای پسندیده ضمن جلب توجه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها نسبت به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارور سازی این فرصتها در زمنیه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیرها در روزها فراغت تدابیر لازم را پیش بینی کرد براین اساس، این پژوهش در پی هنگام است که رابطه شناخت علمی و ریزبین میان روش گذراندن اوقات فراغت و کژی ها اجتماعی دختران سنین 20 - 15 سال منطقه 5 تهران می باشد اهداف تحقیق: هدف کلی : هدف کلی از تحقیق، یافتن راهکار ها و راهکارهای پسندیده و درست برای بهسازی روش گذارندن اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان و دانشجویان و یافتن راههای درست و مشخص برای ایجاد و یا بازسازی لازم جهت کاربرد دلخواه همه نوجوانان و جوانان فراغت خود با تأکید بر نکات تربیتی و شناخت هر چه بهتر هنگام می باشد هدف خاص: 1- پی بردن به چگونگی تأثیر و امکانات موجود در جامعه و مدارس و دانشگاهها بر روش گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 2- آشنایی با گونه فعالیتهای دانش آموزان و دانشجویان در اوقات فراغت 3- کشف ذوق و دلبستگی و میزان توانائیهای دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های گوناگون گذران اوقات فراغت 4- شناسایی امکانات موجود و دست یافتن به راههایی جهت به کارگیری امکانات موجود و دست یافتن به نتیجه پسندیده و برآیند اینکه برنامه ریزی و تجهیز برای پیشروی کردن کیفی و بهره مندی از وسایل و ابزارها موجود 5- آشنایی با دشواری ها گذاران اوقات فراغت 6- یافتن راه حلهای علمی و مؤثر برای پر کردن درست اوقات فراعت دانش آموزان و دانشجویان اهمیت و بایستگی تحقیق: امروزه از دسته کشورها دشواری ها مربوط به جوانان است و این دشوار پابه پای گذشت زمان هویدا شده است و آنچه در این بخش از دشواری ها جوانان با سرنویس دشوار گذران اوقات فراغت آورده می شود جزء کوچکی از هنگام است جوانان نیروی حیاتی عظیمی را تشکیل می دهند و این نیرو باید به طریق طبیعی مصرف گردد هنگامیکه جوان نتواند نیرو و توان خود را به طریق درست در راه ساختن منش خویش کاربرد کند، ناگزیر به راه لغزش می افتد- قشر عظیمی از نوجوانان و جوانان میهن اسلامی ما متأثر ازفضای سازنده انقلاب اسلامی و مایه های فرهنگی و اقتصادی هنگام در راه سر راست گام بر می دارند ولی متأثر از عواملی که موجی از غربزدگی و گرایش به ابتذال که بدست عوامل استکبار جهانی از سالها پیش در جامعه گسترش پیدا کرده که طبیعتاً این موج دامنگیر گروهی از دودمان جوان آسیب پذیرنده می شوند برای حل این دشوار باید در امور پرورشی بادید وسیع تر و توان بیشتری سرمایه گذاری کند و با طراحی برنامه های تندرست و ایجاد فضاهای ورزشی و کانونهای پرورشی جامعه زمینه تندرست گذران اوقات فراغت دودمان جوانان را فراهم کرد در این موارد تربیت نیروی انسانی چیره دست از اهمیت ویژه برخوردار است و باید مراکز آموزش و دانشگاهها، مربیان ورزیده ای برای هدایت فعالیتهای پرورشی جوانان تربیت کنند میان نهادها ی فرهنگی و تربیتی هماهنگی و هماهنگی هستی داشته باشد، چون منش متأثر از عوامل محیط شکل می گیرد و لذا باید درسالم سازی محیط دودمان جوان کوشش کرد جوانان و چار یک سردرگمی هستند و این سردرگمی مایه بوجود آمدن دشواری ها و مسایلی بسیار زیادی شده است اگر شاید جوانان برای سپری کردن اوقاتشان برنامه ای داشته باشند گیج و سردرگم نمی شوند در کتابهای روانشناسی وقتی به علل کژی ها جوانان اشاره می شود به ویژه در مسایل جنسی، علت بیکاری و بی برنامه گی ذکر می شود بنابراین به خودش روی می آورد و از عوارض هنگام تنها به خود روی آوردن نیست بلکه دشواری ها پرشمار ای از هنگام منشعب می گردد با توجه به نکات فوق اوقات فراغت وسیله موثری برای جلوگیری از کجرویها و کژی ها اجتماعی و پرورشی قوای فکری و اخلاقی آنان می باشد و نداشتن برنامه پسندیده برای گذراندن اوقات فراغت یکی از عوامل زمینه ساز معضلاتی ازقبیل: گریز از خانه، اعتیاد، گرایش به برنامه های مبتذل ویدئویی، خودکشی و بحساب می آید فرض ها یا سئوالهای ویژه تحقیق: 1- آیا دانش آموزان و دانشجویان برای گذراندن اوقات فراغت به طور یکسان از امکانات و تسهیلات کاربرد می کنند؟ 2- آیا نامناسب بودن امکانات باره نیاز از دیدگاه کمی و کیفی به طور یکسان تأثیرات نامطلوبی بر کیفیت اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان بر جای می گذارد؟ 3- آیا دانش آموزان برای بهبود بخشیدن به چگونگی گذراندن اوقات فراغت نیازهای یکسان دارند؟ تعریف عملیات واژه ها یا واژگان : اوقات فراغت: منظور از اوقات فراغت فرصتهای است که انسان مسئولیت و گونه هیچگونه تکلیف یا کار موظفی را عهده دار نبوده، زمان در پسندیدن اوست که با میل و انگیزه شخصی به کار خاصی بپردازد به دیگر سخن زمان فراغت زمانی است که پس از انجام رساندن کار و تکلیف موضف روزانه باقی مانده و انسان فرصت می یابد که با رغبت، دلبستگی و انگیزه شخصی تکاپو یا برنامه خاصی را گزینش کند دکتر (جی، بی نیش) در کتاب فلسفه فراغت و تفریحات تندرست در تعریف فراغت می گوید: فراغت مربوط به اوقاتی از زندگی انسان می شود که از کار کردن آزاد است و یا در خواب نیست و تفریحات تندرست مربوط به روش کاربرد و برداشت از این فراغت است دانش آموزان : نوجوانانهای که در دوره دبیرستان تا پیش دانشگاهی در یکی از مدارس متوسطه منطقه 5 در سال تحصیلی 81 -80 مشغول به تحصیل بوده اند دوره پیش دانشگاهی: مقطع پیش دانشگاهی در مدارس متوسطه را دربرگیرنده می شود علایق دانش آموزان: منظور فعالیتهایی است که دانش آموزان به انجام هنگام آشکارکردن دلبستگی می کنند بدون واداشتن و از روی میل شخصی به آنها بپردازد گرایش: عبارت است از دلبستگی و گرایش به انجام دادن کاری است کژی ها اجتماعی، عبارت است از رفتاری که هنجارهای اجتماعی را نقض کرده و در نتیجه از نظرتعداد بسیاری از مردم قابل نکوهش است -- دانلود کامل نوشتار اوقات فراغت جوانان در ایران و امکانات موجود
منبع : بانک انواع مقالات دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3     1 تا 5
تعداد بازدید : 8

موضوع مطلب : #

ورزشی

#

فرهنگی

#

گردشگری

#

سرگرمی

#

پزشکی و سلامت

#

علمی و درسی

#

دانلود

#

اقتصادی

| تهران
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


کانال سک30در تلگرام لینک